Picture of Mircea Focsa
Curs modular Biosemnale
by Mircea Focsa - Thursday, 31 January 2013, 10:38 AM
 

ÎNSCRIE-TE LA PRIMUL CURS MODULAR INTEGRAT

BIOSEMNALE – APLICAŢII CLINICE”

Cursul se desfăşoară prin proiectul POSDRU 86/1.2/S/63815, “Calitate şi competenţă profesională europeană în educaţia medicală şi în managementul activităţilor educaţionale” - eMediqual, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Noutate: abordarea studiului medical din perspectivă integrativă, folosind metode moderne de învăţare, care vor permite înţelegerea mecanismelor ce stau la baza generării semnalelor electrocardiogramei, electroencefalogramei, electromiogramei. Aceste înregistrări au o largă utilitate, atât în clinică, pentru evaluarea pacienţilor cu afecţiuni cardio-vasculare, neurologice şi musculare, cât şi în stabilirea performanţei la sportivi.

Oportunitate: Vei dobândi cunoştinţe de bază, pe care le vei aplica atât în timpul facultăţii, cât şi în practica medicală.

Condiţii de participare: studenţi din anul I Medicină Generală fără restanţe.

Înscriere: Trimite o scrisoare de intenţie pe adresa cbunu@umft.ro

Program: Luna martie 2013, în fiecare vineri (orele 15.00-19.00) şi sâmbătă (orele 09.00-13.00).

Avantaj: Capitolul de Fiziologie Generală îţi va fi recunoscut la examen.